Regulering forventes vedtatt i løpet av vinter 2020/2021 - Oslo logistikkpark Gardermoen