Næringsparkens beliggenhet er optimal

Med tanke på infrastruktur og tilgang til hovedfartsårene inn og ut fra Oslo er dette en av de bedre beliggenhetene tett på Oslo for lager og logistikk.

E6 ligger tett på området og gir en god kommunikasjon for transport av varer sørover og nordover.

E16 østover med tilknytning mot Jevnaker/Hønefoss gir muligheter for distribusjon for store deler av Østlandet.

Oslo Lufthavn Gardermoen er nærmeste nabo med de fordeler dette medfører i forhold til vare- og personaltransport.