EIERE

Fabritius med datterselskaper er en betydelig
eiendomsaktør i Norge.

Hovedaktiviteten er i Oslo-regionen hvor vi eier eiendommer og
utviklingstomter for kombinasjonsbygg, lager,
kontor og produksjon.

Fabritius har drevet med investering, forvaltning og utvikling innen eiendom siden 1991 og har i perioden gjennomført et betydelig antall prosjekter. Fokuset fremover vil være å bygge en langsiktig eiendomsportefølje med basis i den eiendomsutviklingen vi gjør og kjøp av nyere prosjekter innen vårt satsningsområde. Fabritius er et 100 % eiet selskap av Gjelsten Holding.

Les mer om Fabritius

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Veidekke ASA har hovedkontor i Oslo og består av fire virksomhetsområder: Bygg, Anlegg, Industri og Eiendom.
Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Involvering gjennom tett samarbeid med kunder og leverandører optimaliserer prosjektgjennomføringen vår. God lokalmarkedskunnskap og evne til å dra veksler på konsernets samlede ressurser og kompetanse gjør oss i stand til å finne de beste løsningene for alle involverte parter. Resultatet er effektiv drift og økt verdiskaping.

Les mer om VEIDEKKE

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets totale eiendomssatsing, som omfatter både eiendomsutvikling og forvaltning.

Ferd Eiendom utvikler gode miljøvennlige prosjekter som med sin tilpasning til omgivelsene bidrar til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Når Ferd Eiendom foretar investeringer, er det en forutsetning at disse har et potensial ut over den generelle markedsutviklingen.

Ferd har et fleksibelt investeringsmandat som gjør at vi kan foreta investeringer i alle kategorier av eiendom og regioner. Derfor har Ferd Eiendom bygget opp en organisasjon med solid kompetanse innenfor utvikling, marked og forvaltning. Teamet har bred erfaring og evne til både å vurdere og gjennomføre store utviklingsprosjekter.

Les mer om FERD Eiendom